Οι Αφηγήσεις του Οδυσσέα


Ο Οδυσσέας ακούει τα τραγούδια του Δημόδοκου στο νησί των Φαιάκων σκεφτικός και δακρυσμένος

Αφηγητές και ακροατές στην αγορά του δήμου της Σχερίας  σε  ανακεφαλαιώσεις ζωής
Ποιος αφηγείται στο νησί των Φαιάκων;
Ο Δημόδοκος;
Ο Όμηρος;
Ο Οδυσσέας;
Ποια είναι η φωνή;
Σε ποιον  ανήκει η ακοή;
Τι θυμάται  ο Οδυσσέας;
Γιατί δακρύζει;
Είμαστε Οδυσσείς στην σύγχρονη Ιθάκη Ελλάδα;
Είμαστε αλκίνοοι πολίτες  του διαδικτύου
σε πλοία ταχύτατα ιστοσελίδων που δεν χρειάζονται τιμόνι;
Τι αναγγέλλει ο Όμηρος;
Τι απαγγέλλει ο Οδυσσέας;
θ Οδυσσείας 520

  520

ταῦτ’ ἄρ’ ἀοιδὸς ἄειδε περικλυτός· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
τήκετο, δάκρυ δ’ ἔδευεν ὑπὸ βλεφάροισι παρειάς.
ὡς δὲ γυνὴ κλαίῃσι φίλον πόσιν ἀμφιπεσοῦσα,
ὅς τε ἑῆς πρόσθεν πόλιος λαῶν τε πέσῃσιν,
ἄστεϊ καὶ τεκέεσσιν ἀμύνων νηλεὲς ἦμαρ·
ἡ μὲν τὸν θνῄσκοντα καὶ ἀσπαίροντα ἰδοῦσα
ἀμφ’ αὐτῷ χυμένη λίγα κωκύει· οἱ δέ τ’ ὄπισθε
κόπτοντες δούρεσσι μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμους
εἴρερον εἰσανάγουσι, πόνον τ’ ἐχέμεν καὶ ὀϊζύν·
τῆς δ’ ἐλεεινοτάτῳ ἄχεϊ φθινύθουσι παρειαί·    530
ὣς Ὀδυσεὺς ἐλεεινὸν ὑπ’ ὀφρύσι δάκρυον εἶβεν.
ἔνθ’ ἄλλους μὲν πάντας ἐλάνθανε δάκρυα λείβων,
Ἀλκίνοος δέ μιν οἶος ἐπεφράσατ’ ἠδ’ ἐνόησεν
ἥμενος ἄγχ’ αὐτοῦ, βαρὺ δὲ στενάχοντος ἄκουσεν.
αἶψα δὲ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μετηύδα·

«κέκλυτε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες,
Δημόδοκος δ’ ἤδη σχεθέτω φόρμιγγα λίγειαν·
οὐ γάρ πως πάντεσσι χαριζόμενος τάδ’ ἀείδει.
ἐξ οὗ δορπέομέν τε καὶ ὤρορε θεῖος ἀοιδός,
ἐκ τοῦδ’ οὔ πω παύσατ’ ὀϊζυροῖο γόοιο    540
ὁ ξεῖνος· μάλα πού μιν ἄχος φρένας ἀμφιβέβηκεν.
ἀλλ’ ἄγ’ ὁ μὲν σχεθέτω, ἵν’ ὁμῶς τερπώμεθα πάντες,
ξεινοδόκοι καὶ ξεῖνος, ἐπεὶ πολὺ κάλλιον οὕτω·
εἵνεκα γὰρ ξείνοιο τάδ’ αἰδοίοιο τέτυκται,
πομπὴ καὶ φίλα δῶρα, τὰ οἱ δίδομεν φιλέοντες.
ἀντὶ κασιγνήτου ξεῖνός θ’ ἱκέτης τε τέτυκται
ἀνέρι, ὅς τ’ ὀλίγον περ ἐπιψαύῃ πραπίδεσσι.
τῶ νῦν μηδὲ σὺ κεῦθε νοήμασι κερδαλέοισιν,
ὅττι κέ σ’ εἴρωμαι· φάσθαι δέ σε κάλλιόν ἐστιν.
εἴπ’ ὄνομ’, ὅττι σε κεῖθι κάλεον μήτηρ τε πατήρ τε,    550
ἄλλοι θ’ οἳ κατὰ ἄστυ καὶ οἳ περιναιετάουσιν.
οὐ μὲν γάρ τις πάμπαν ἀνώνυμός ἐστ’ ἀνθρώπων,
οὐ κακὸς οὐδὲ μὲν ἐσθλός, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται,
ἀλλ’ ἐπὶ πᾶσι τίθενται, ἐπεί κε τέκωσι, τοκῆες.
εἰπὲ δέ μοι γαῖάν τε τεὴν δῆμόν τε πόλιν τε,
ὄφρα σε τῇ πέμψωσι τιτυσκόμεναι φρεσὶ νῆες.
οὐ γὰρ Φαιήκεσσι κυβερνητῆρες ἔασιν,
οὐδέ τι πηδάλι’ ἐστί, τά τ’ ἄλλαι νῆες ἔχουσιν·
ἀλλ’ αὐταὶ ἴσασι νοήματα καὶ φρένας ἀνδρῶν,
καὶ πάντων ἴσασι πόλιας καὶ πίονας ἀγροὺς    560
ἀνθρώπων καὶ λαῖτμα τάχισθ’ ἁλὸς ἐκπερόωσιν
ἠέρι καὶ νεφέλῃ κεκαλυμμέναι· οὐδέ ποτέ σφιν
οὔτε τι πημανθῆναι ἔπι δέος οὔτ’ ἀπολέσθαι.

Σύγχρονα Ομηρικά Έπη

Advertisements
Posted in Α΄ Τηλεμαχική Συνέλευση | Tagged | Σχολιάστε

Εδώ Ελλάδα Ιθάκη Αθηνά


 Πηνελοπεία

Τρείς σοφοί λόγοι και μία λογική αιτία που η πρωτεύουσα της Ελλάδος πρέπει  σε άλλο κέντρο αποφάσεων  και ισορροπίας να μεταφερθεί.
1.Όλα  πρέπει να ξαναγίνουν από την αρχή, όμορφα ,καθαρά και  σωστά. Με κήπους, αγάλματα  όμορφα  κτίρια ευρείς, δρόμους, χαρούμενους ανθρώπους να περπατούν και να τραγουδούν και μια λαοφιλή και δίκαιη κυβέρνηση να φιλοξενεί, που να μπορεί σοφά σε καθαρό αέρα να σκεφτεί.
2. Η  τωρινή πρωτεύουσα, η Αθήνα σε πόλις ΤΕΡΑΣ έχει μετατραπεί  που καταβροχθίζει τους πάντες και τα πάντα σαν ΚΥΚΛΩΠΑΣ στην σπηλιά ΜΗΤΡΑ του, τον καθένα  σαν  τον ΚΑΝΕΝΑ.
3. Η αποκέντρωση θα ωφελήσει την καλύτερη της Ελλάδος ενεργειακή ροή και θα δημιουργήσει νέα  ΔΥΝΑΜΗ και ΙΣΧΥ, Θα  ενώσει τους Έλληνες  σε ένα ΟΡΑΜΑ με δημιουργική  του Πνεύματος Πνοή.

Η λογική αιτία είναι τώρα ,που τα πράγματα σε αδιέξοδο έχουν βρεθεί .
Οι Έλληνες  από κανένας, ζητιάνοι, επαίτες με τα κουρελιασμένα ρούχα της ζητιανιάς, τα πετούν και
γίνονται  οι  ΟΔΥΣΣΕΙΣ  που ανοίγουν  νέους δρόμους στη ΣΚΕΨΗ και την λύση προβλημάτων με την βοήθεια της Αθηνάς ,της σοφής.

Αστραία
08 05 2016

Posted in Α΄ Τηλεμαχική Συνέλευση, Πολιτική | Tagged | Σχολιάστε

Ομηρικές Λαοσυνελεύσεις


ΑΘΗΝΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΗ ΨΨ

ΑΘΗΝΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΗ

Ομηρικά  Ερωτήματα και   Μεταομηρικές Απαντήσεις

Η  πρώτη,  α’  ραψωδία της  Οδύσσειας, αρχίζει εντυπωσιακά  με την παρουσία της Αθηνάς σοφίας , προστρέχουσα σε  βοήθεια αρωγή και συμβουλή προς τον απογοητευμένο Τηλέμαχο  για το τι  μπορεί να  κάνει σε μια δύσκολη κατάσταση και αδιέξοδη στιγμή.

Η β΄ Οδυσσείας  συνεχίζεται, με την συνέλευση που καλεί ο Τηλέμαχος στην αγορά της  Ιθάκης, τον λαό της  για να του μιλήσει για τον βίο,  τα  άνομα έργα και τις  ημέρες των υπερφίαλων μνηστήρων.

Είναι μια μυθική στιγμή, μεγαλειώδης, ποιητική στιγμή στη ρωγμή του χρόνου, στο διηνεκές της ιστορίας , που ο ήχος της φωνής , από τον γιο του Οδυσσέα ,φθάνει μέχρι σήμερα  και τον ακούμε να μας ομιλεί με τα λόγια, τον ένοπλο λόγο, του μεγάλου μας διαχρονικού ποιητή.

Παρόντες ωσεί, όλοι οι ομηρικοί χαρακτήρες  με τα ΟΝΟΜΑΤΑ τους και τον χαρακτήρα τους.

Σαν να μη πέρασε μια μέρα.

Τηλέμαχος, μαχόμενος εκ μακρόθεν.
Ο Αιγύπτιος, πατέρας του Ευρύνομου, αναρωτιέται για την  λόγο, την αιτίας της συνέλευσης.

Ο Τηλέμαχος, παίρνει το  σκήπτρο, το  ραβδί του λόγου που του δίνει ο Πεισήνωρ και ομιλεί με την χάρη του Ερμή και την έμπνευση των θεών, όπως ο πονηρός,  αδηφάγος, Αντίνοος,  παρατηρεί.

Ο  Μέντορας τον καθοδηγεί.

Ο Αντίνοος καιροφυλακτεί  και  ο  Ευρύμαχος τον απειλεί.

Ο Λειώκριτος του Ευήνορα, τον χλευάζει.

Ο Αλιθέρσης , με  θάρρος θαλάσσης, το πέταγμα δύο αετώ,ν που  υψιπετείς, παρίστανται, ερμηνεύει και εξηγεί , και ο Τηλέμαχος για την  Λακεδαιμονία αναχωρεί περνώντας από την πύλη του Νέστορος, τη σοφή.

Θα επιστρέψει αργότερα για να συναντηθεί με τον πατέρα Νου, τον διαυγή Οδυσσέα  στη κορυφή του κεφαλιού και στο καλύβι, ενός ανθρώπου, φτωχού.. του Εύμαιου της ομηρικής  διαλεκτικής μαιευτικής..

Γιατί φτωχού;

Γιατί ο άνθρωπος που δεν έχει κατακτήσει  την αυτοκυριαρχία του, την αυτογνωσία του και δεν είναι κύριος του μυαλού του, του σπιτιού, της χώρας του, ζητιάνος θα είναι και φτωχός σε νου,  επαίτης  μέχρι να πετάξει τα κουρέλια της ζητιανιάς και να ορθώσει ανάστημα όρθιας ΝΟΗΜΟΝΟΣ ανθρωπιάς.

ΝΟΗΜΩΝ. πλούσιος σε νου,  είναι το πλοίο που επιστρέφει ο Τηλέμαχος και είναι ο γιος του  φρονίμου, Φρονίου.

Διαφορετικά ΙΡΟΣ θα παραμείνει,  χαφιές, δοσίλογος και χυδαίος κουτσομπόλης να γυρίζει σαν την άδικη κατάρα εδώ και εκεί, γύρω από ένα ανάκτορο λαμπρό, που δεν  μπορεί να μπει, γατί ο Τηλέμαχος, δεν είναι μαζί..

Η  τελευταία, ω ραψωδία τελειώνει  με  την παρέμβαση της Αθηνάς  και την υπογραφή της ειρήνης.

Ο ΛΑΕΡΤΗΣ, τον ΕΥΠΕΙΘΗ, τον πατέρα του Αντίνοου, με την βοήθεια της Αθηνάς  ξαπλώνει με μιας καταγής, με ένα ακόντιο.

Ο Λαέρτης, ο βασανισμένος  πατέρας του Οδυσσέα,  που δεν είχε  μιλήσει μέχρι τώρα και δεν είχε πάρει μέρος σε καμιά  ραψωδία.

Σκυφτός, απελπισμένος, κουρασμένος ,απογοητευμένος.

Και ο Τηλέμαχος ο γιος, και ο πατέρας του Οδυσσέα,  νιώθουν αυτή την κούραση, την θλίψη, τη απογοήτευση που νιώθουμε και εμείς σήμερα, αγαπητοί συνελευσιαστές, αυτή την θλίψη, αυτό το αδιέξοδο, απουσία   τίνος;

Απουσία , ενός καθαρού εύστοχου νου.
Αυτό λείπει. Δεν λείπουν τα χρήματα, δεν λείπουν τα σπουδαία μυαλά στην Ελλάδα του σήμερα, δεν λείπει το Φως που  γεννήθηκε εδώ, δεν λείπουν οι ήρωες πολεμιστές μας ,που κατοικούσαν  πάντα   εδώ και υπεράσπιζαν αυτόν το ιερό τόπο.
Λείπει  το όραμα,  λείπει η ενότητα των Ελληνικών Δυνάμεων,  υγιών  φορέων, σε ένα κοινό γεωμετρικό τόπο συνάντησης όλων των Ελλήνων. λείπει η σύνδεση των γεγονότων του παρελθόντος του παρόντος και του μέλλοντος, σε υπερσυντέλικο ενεστώτα χρόνο.

Απογοητευμένοι από τη μεγάλη κατάχρηση και κλοπή των εγχώριων  μνηστήρων και δούλων  και  των  αλλοδαπών εξωχώριων Τρώων και  τρωκτικών που ροκανίζουν, κλέβουν, διαβρώνουν  υποσκάπτουν, αλλοιώνουν ακόμη και τις ΛΕΞΕΙΣ μας., τα λόγια, τα όνειρα μας, και τους λόγους μας, τις ομιλίες μας, τις αξίες μας

Τρεις ηλικίες  συναντιούνται  στο τέλος του Ομηρικού Έπους για να αγωνισθούν κι να πολεμήσουν μαζί για μια νέα αρχή. Ο πατέρας, ο γιος και ο εγγονός.

Και οι τρεις υπέροχοι!

Για την Ελλάδα και για την  Ελληνική  μεταομηρική εποχή.

Πως και γιατί , όμως σε ένα τέτοιο   αδιέξοδο που έχουμε βρεθεί;

Τα προβλήματα, τα  σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, δεν μπορούν να λυθούν αν μείνουμε στο ίδιο επίπεδο σκέψης που είχαμε όταν τα δημιουργήσαμε. Σε δύσκολες αλγεβρικές εξισώσεις απαιτείται πλάγια σκέψη, εκτός από τον ορθό λόγο. Το σύστημα είναι προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει την δημιουργία ενός κόμματος, ή μιας αντίστασης, ή αντίδρασης και να το διαλύσει, να το διαβρώσει ή να το εκφυλίσει, ακόμη και αν ξεκινά με τις καλύτερες προθέσεις. Καλούμαστε να σκεφτούμε με καινούργιο τρόπο ασυνήθιστο όπως οι μαέστροι μιας πλάγιας σκέψης, ο Αλέξανδρος, ο Θεμιστοκλής, ο Μιλτιάδης, ο Οδυσσέας, ο θεατρικός Διόνυσος και πολλοί άλλοι Έλληνες πολεμιστές. Η ουσία του Ελληνικού Πνεύματος είναι ότι θέτει ερωτήματα που δεν διανοήθηκαν να θέσουν άλλοι και δίνει απαντήσεις και λύσεις που μπορούν να καταπλήξουν τους πάντες.

Οι Έλληνες και η Ελλάδα αυτοκρατορία την προγενέστερη εποχή
ήταν η φυσική αυτοκρατορία, κοσμοκρατορία του πνεύματος,  και οι Έλληνες, κυβερνήτες, στο κέντρο, της γης.
Μετά διασκορπίστηκαν , κοσμοπολίτες και γονιμοποίησαν κυρίως πολυπολιστισμικά, όλο τον πλανήτη.
Επιστρέφουν, σαν πνευματική σοφή ηγεσία,  για να βρεθούν στο κέντρου ενεός κύκλου, αυτό  του Ολυμπιακού Πνεύματος μετά από απουσία αιώνων.

Οι σωστές ερωτήσεις είναι το ανοιχτήρι της ζωής

Ας ξεκινήσουμε από αυτές για να μη μένουμε σε μια στείρα προγονολατρεία και αποστήθιση αρχαίων ρητών, χωρίς άμεση εφαρμογή και ουσία.

Τι θα έκανε ο Οδυσσέας σήμερα;

Τι θα  έκανε ο ¨Όμηρος σήμερα;

Τι θα  έκανε ο Αλέξανδρος;

Ο Θεμιστοκλής;

Ο  Νέστορας;

Ο Μενέλαος;

Ο Αχιλλέας;

Ο Λάερτης;

Ο Τηλέμαχος;

Θεωρώ πως  εκεί βρίσκονται όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματα που μας απασχολούν.

Ας ξεκινήσουμε  από  τον Τηλέμαχο.

Ο Τηλέμαχος, δεν θα ζητούσε από τον Λαό της Ιθάκης  Ελλάδος μια ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  τα προβλήματα να τεθούν και από τον λαό, άμεσα να λυθούν;

Ο Οδυσσέας δεν  θα τους καλούσε με τα ΟΝΟΜΑΤΑ τους  και τον χαρακτήρα τους, για να τους σκοπεύσει με  το Ομηρικό Τόξο, αποκλεισμένους στην αυλή ενός παλατιού  αμετροέπειας κατάχρησης διαφθοράς και διαπλοκής;

Οι ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ είναι  ήδη, νεκροί. με την δύναμη της Αλληγορίας και ο  ψυχοπομπομπός Ερμής στον Άδη, τους οδηγεί.

Είναι σκιές πλέον και τους έχει σκοτώσει ο  Όμηρος  Ποιητής, καιρό τώρα, έτσι όπως τους είχε δει και παρατηρήσει από τη Μυθική Εποχή.

Ο Νέστωρ δεν θα μιλούσε για ενότητα όλων των υγιών φορέων του  Ελληνικού λαού, μακριά από θρησκευτικά κομματικά και παγκοσμιοποιητικά ισοπεδωτικά κέντρα διαφθοράς και εξουσίας,φιλοξενώντας τον Τηλέμαχο σε ένα καθαρό  λουτρό Πολυκάστης;

Ο Μενέλαος με την όμορφη γνώση  την γυναίκα του, που του είχαν κλέψει Ανατολικοί λαοί σε τείχη ψηλά, και την πήρε πίσω, με  αγώνα και  εκστρατεία μεγάλη, δεν θα αγκάλιαζε τον Τηλέμαχο με  αγάπη και στοργή, το γιο του φίλου και πολεμιστή;

Ο  Αχιλλέας,  δεν θα ηγείτο  ανίκητος ήρως ενός πατριωτικού στρατεύματος που περιφρουρούσε την εθνοσυνέλευση και θα προστάτευε τον λαό, και ο Αγαμέμνων,  δεν θα έπρεπε να παραιτηθεί;

Ο Αλέξανδρος δεν θα μελετούσε τα Ομηρικά Έπη προσεκτικά. Δεν Θα έμπαινε με το άλογο του, στις καφετέριες, στις ταβέρνες και τα καπηλειά και θα τραβούσε έξω σέρνοντας αυτό το άνοο πλήθος που πίνει ακόμη καφέ και φραπέ, βλέπει ποδόσφαιρο, συνταγές μαγειρικής, και ριάλιτι φθηνά, όταν η χώρα του, υπογράφει το εκατοστό μνημόνιο με νέα μέτρα και το σπίτι του έχει πάρει φωτιά;
ΣΑΝ ΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ, του παραμυθιού χωρίς όνομα, της Πηνελόπης Δ.
Με το άλογο του, ένας, δυο, τρεις καβαλάρηδες αρκούν, ίσως  και τέσσερις
και η Ελλάδα έχει άλογα πολλά, στους κάμπους της επιμήκους Μακεδονίας της
που τους ήρωες της, τιμά.
ΣΑΝ ΦΩΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΑΠΗ για μια ηρωική, από την αρχή, απροσκύνητη ζωή!

Ο Λαέρτης δεν θα πολεμούσε με τον Ευπείθη;

Ποιος είναι ο Ευπείθης, που ο Λαέρτης ξαπλώνει μονομιάς καταγής με ένα ακόντιο στη ραψωδία ω με τον Ερμή, τις σκιές των μνηστήρων, στον Άδη, να οδηγεί;
Είναι ο πατέρας του Αντίνοου.
Είναι οι κομματικοί και θρησκευτικοί αρχηγοί και οι ωραίοι λόγοι τους, οι δημαγωγικοί.
Ωραία λόγια, ψεύτικα, μεγάλα, υποσχέσεις που μένουν υποσχέσεις.
Δημαγωγία, λαϊκισμός και ανώφελη, σπάταλη ρητορεία χωρίς καμιά ουσία.
Σοφιστεία ,χωρίς Σοφία.
Ο Λαέρτης , είναι ο πατέρας του Οδυσσέα και είναι ο ΛΑΟΣ που εγείρεται και μέχρι τώρα στο νησί της Ιθάκης είχε μείνει σιωπηλός.
Δεν είναι ο όχλος της Ιθάκης που τον Τηλέμαχο αγνόησε και ο Οδυσσέας δεν απευθύνθηκε ποτέ σε αυτόν , αλλά είναι ο πατέρας που τον γέννησε , ο Ποιητής ΝΟΥΣ ο πρωταρχικός, μεγάλος στην ηλικία, δυνατός και σοφός.
Στο κτήμα του καλλιεργεί τα δένδρα που ο Οδυσσέας γνωρίζει και μετρά και τον πατέρα του ΑΝΤΙΝΟΟΥ, θανατώνει με την μια.
Η Αθηνά κοντά του, τον εμψυχώνει θαρρετά.
Πως ξεχωρίζουμε τον λόγο τον αληθινό από τον ψεύτικο;
Απλό πολύ.
Κάνοντας την σωστή ερώτηση:
Ποιος είναι αυτός που ομιλεί, τι κερδίζει από αυτά που λέει, πως έχει ζήσει, ποια περιουσιακά στοιχεία έχει, ποιους λογαριασμούς κρατεί ,χωρίς να κλαίει και να παρακαλεί να μείνουν κρυφοί και πως τα απέκτησε.
Αυτός που μπορεί να απαντήσει καθαρά ,δικαιούται και να ομιλεί. στην Αγορά του Δήμου και στην Βουλή.
Οι υπόλοιποι, από το ποτάμι της ιστορίας, θα ξεβραστούν σε μια ερεβώδη υπεράκτια ακτή.

Και τέλος η Αθηνά δεν θα πρότεινε λύσεις για να διεξαχθούν όμορφα όλα αυτά, ειρηνικά χωρίς  να χυθεί άλλο αίμα, και να σκοτωθούν και να θυσιαστούν άλλα  αθώα παιδιά ;

Η Αθηνά που τους μεγάλους ήρωες και πολεμιστές  αγαπά και  η Ελλάδα πάντα, όταν τους χρειάζεται τους γεννά;

Τι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα σήμερα;

Εθνοσυνέλευση, αναθεώρηση συντάγματος , ουδετερότητα, η πρόταση του Θεοδωράκη και η πρόταση του Ηρακλή όπως έχει διατυπωθεί

ήτοι:

Ουδετερότητα, τόπος συνάντησης  όλων των ανθρώπων της γνώσης  εδώ  στη χώρα του Φωτός με τη συμπεριεκτικότητα της Αντίληψης του
Διαγραφή όλου του χρέους
Βασικό επίδομα σε όλους τους πολίτες της, άμα τη γεννήσει τους
4 ανθρώπινες ώρες εργασίας
Αποκέντρωση, αποαστικοποίηση, μεταφορά της πρωτεύουσας της Ελλάδος  στην ευρύτερη περιοχή της Στεράς Ελλάδος, σχεδιασμένη από την αρχή με ρυμοτομία και ευρείς δρόμους.
Πρωτογενής και δευτερογενής τομέας με οικολογικές προδιαγραφές
Προστασία της φύσης και των μνημείων της
12 τάξεις πολιτών και υπουργείων
50 βουλευτές
4 προεδρεία Δύσης, Βορρά, Νότου και Ανατολής
Κατάργηση της γραφειοκρατίας, πλήρης διαφάνεια για όλα και για όλους,  ούτε γκρι, ούτε μαύρες σκιές και τρύπες, ούτε βάλτη, ούτε έλη, ούτε Λερναίες Ύδρες, ούτε άγρια  ένστικτα ζώα, ούτε Στυμφαλίδες κότες .
Απλοί νόμοι ξεκάθαροι, αναρτημένοι, γνωστοί σε όλους και άμεσα εφαρμόσιμοι χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.
Δημιουργία της Ομηρικής Πολιτείας σε μεγάλο θεματικό  κήπο, κτήμα ες  αεί, πάρκο
για την σύγχρονη σπουδή των Ομηρικών Επών όλων των ηλικιών
Εξαφάνιση της βίας και της εγκληματικότητος με αποβολή  όλων των κακοποιών στοιχείων στους πόλους της Αρκτικής και ης Ανταρκτικής προς σωφρονισμό
Σύγχρονη Ελληνική Πολιτεία και Ελληνική Παιδεία
Πρότυπος  η Χώρα στο κέντρο της ψυχικής  Υγείας του πλανήτη και της πνευματικής και της υλιστικής  ισορροπίας του.
Η κρίση δεν είναι οικονομική . Είναι κρίση αξιών  ελλείψει όρασης και  οραμάτων και είναι κρίση  «Ελληνιστική».
Η Ελλάδα είναι το κέντρο ψυχικής, πνευματικής και υλιστικής  ισορροπίας του πλανήτη, είναι το μέσο της γης, της  Μεσογείου σε γέφυρες αμφίδρομης  κατανόησης της Δύσης και Ανατολής, αντιληπτικτότητες των δύο ημισφαιρίων του πλανήτη.
Όλοι οι μεγάλοι πόλεμοι ξεκινούν και σταματούν εδώ.
Η Ελλάδα , πέτρα και φως, κρατάει στα χέρια της την ευσταθή ισορροπία αρμονία της γης και αυτός  ο πόλεμος θα λήξει, αν δεν έχουμε  γίνει σοφοί ,μετά από τόσο μεγάλη οδυσσειακή διαδρομή ,  και παραμένουμε ο ιός, θα καταστραφεί.

Ο κύκλος του  Ομηρικού χρόνου έχει κλείσει  και η πύλη   του Ομηρικού Χώρου έχει ανοίξει για να μας υποδεχθεί στην αγορά του δήμου που είναι πλέον το διαδίκτυο. Εδώ  ο Όμηρος και ο Οδυσσέας και ο ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ.  θα ένιωθαν  σαν στο σπίτι τους.

Τι  θα έκανε ο Όμηρος; Αφήνουμε το ερώτημα σε άλλη συνέλευση να απαντηθεί.
Αστραία
8 Μαϊου 2016

«Η αρχαία Ελλάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν στείρο πρότυπο και μοντέλο μίμησης όπως και κάθε παρελθόν έργο αλλά σαν σπέρμα δυνατό κέντρισμα πηγή έμπνευσης και εφαλτήριο»

Κ. Καστοριάδης

Posted in Α΄ Τηλεμαχική Συνέλευση | Tagged | 3 Σχόλια

Το Βασιλόπουλο


Τι θα έκανε ο Αλέξανδρος  σήμερα;
1. Θα  έστελνε επιστολές στον Δαρείο εξηγώντας του,  πόσο  κακός είναι
που επιβουλεύεται την Ελλάδα, επιβάλει  μνημόνια και διαβρώνει την χώρα εξαγοράζοντας συνειδήσεις.
2. Θα οργάνωνε ευρωασιατικά γκρουπ, να συζητήσει το θέμα διεξοδικά.
3.  Θα έβριζε από το πρωί μέχρι το βράδυ εντός και εκτός ΦΒ τους κακούς αρχηγούς του στρατεύματος,παρουσιάζοντας με γαργαλιστικές λεπτομέρειες το έκλυτο βίο τους σε αρνητική διαφήμιση.
4. Θα έκανε κόμμα.
5. Θα έκανε θρησκεία, ξεκινώντας από τον εαυτό του. Θα  θεοποιούσε «εαυτό» για να σώσει το έθνος.
6. Θα έκανε ομιλίες για να διαφωτίσει το πλήθος για τα σπρέντς.
7. Θα έγραφε βιβλία με μακροσκελείς  αναλύσεις, επι των αναλύσεων, της δυσχερούς κατάστασης.

8. Θα  φορούσε τζην και θα ανέβαζε στο ΦΒ τραγουδάκια.
9. Θα οργάνωνε βραδιές λυρικής απόγνωσης  με όλες τις φωτογραφίες του.
10. Θα παραπονιόταν για  την μείωση της επικουρικής σύνταξης  των  10 ευρώ.
11. Θα μελετούσε τα Ομηρικά Έπη προσεκτικά.
12. Θα έμπαινε με το άλογο του, στις καφετέριες, στις ταβέρνες και τα καπηλειά και θα τραβούσε έξω σέρνοντας αυτό το άνοο πλήθος που πίνει ακόμη καφέ και φραπέ, βλέπει ποδόσφαιρο, συνταγές μαγειρικής, και  ριάλιτι φθηνά, όταν η χώρα του, υπογράφει το εκατοστό  μνημόνιο με νέα μέτρα και το σπίτι του έχει πάρει φωτιά.
ΣΑΝ ΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ, του παραμυθιού χωρίς όνομα, της Πηνελόπης Δ.
Με το άλογο του,  ένας, δυο, τρεις καβαλάρηδες αρκούν,  ίσως και και τέσσερις
και η  Ελλάδα έχει άλογα πολλά, στους κάμπους της  επιμήκους Μακεδονίας της
που τους  ήρωες της,  τιμά.
ΣΑΝ  ΦΩΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΑΠΗ  για μια ηρωική, από την αρχή, απροσκύνητη ζωή!

Ομηρικές Ερωτήσεις Κρίσεως για Ομηρικό Φιλοθεάμον Κοινό
στο Εδώ και Τώρα

Τηλεμαχικές Απαντήσεις

Α΄ Τηλεμαχική Συνέλευση

21 04 2016

Posted in Α΄ Τηλεμαχική Συνέλευση | Tagged | 1 σχόλιο

Ο Χρόνος


ΑΕΤΟΣ ΨΨ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Ποιοι θεωρείτε  πως είναι οι λόγοι  της καθυστέρησης και τα εμπόδια

Πως δεν έγινε μέχρι  τώρα κάτι που θα έπρεπε  να  είχε  γίνει  από καιρό

 1. Οικονομικοί
 2. Θρησκευτικοί
 3. Κομματικοί
 4. Πολιτικοί
 5. Ξένοι παράγοντες
 6. Άλλοι λόγοι

Ομηρικές Ερωτήσεις

Τηλεμαχικές Απαντήσεις

Α΄ Τηλεμαχική  Συνέλευση

21 04 2016

Posted in Α΄ Τηλεμαχική Συνέλευση | Tagged | Σχολιάστε

Η Μορφή


ΘΕΟΙ 12 15

Ποια νομική μορφή θεωρείτε κατάλληλη για το έργο αυτό

 1. Σύλλογος
 2.  ΚΟΙΝΣΕΠΤ
 3. Συνεταιρισμός
 4. Ιδιωτική επιχείρηση
 5. Εταιρεία
 6. Δημόσια επιχείρηση
 7. Διεθνής οργανισμός

Ομηρικές Ερωτήσεις

Τηλεμαχικές Απαντήσεις

Α΄ Τηλεμαχική  Συνέλευση

21 04 2016

Posted in Α΄ Τηλεμαχική Συνέλευση, Uncategorized | Tagged | Σχολιάστε

Η Ηλικία


ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΙΘΑΚΗ

Σε ποια ηλικία θα απευθύνεται

 1. Στα παιδιά
 2. Στους ενήλικες
 3. Σε όλες τις ηλικίες

Ομηρικές Ερωτήσεις

Τηλεμαχικές Απαντήσεις

Α΄ Τηλεμαχική  Συνέλευση

21 04 2016

Posted in Α΄ Τηλεμαχική Συνέλευση | Tagged | Σχολιάστε